I utställningen Ge mig ett vapen som fungerar visar Ella Tillema en rad nya verk. Det är både storskaligt måleri och skulptur men också installationer, grafik och ljud. Tillema tar genomgående avstamp i det personliga för att beskriva sin omvärld, och målar upp en bild av hur det är, och känns, att vara människa och förälder i en mycket turbulent tid. Här står också vapnet i centrum, både med sin närvaro i rummet och som en metafor för motstånd, eller är det kanske snarare bristen på verkligt motstånd? Vad finns det egentligen för verktyg till hands för den som vill protestera och hur bemöts de av makten? I en tid då brist på handling gör klimathotet mer och mer akut, samtidigt som antidemokratiska krafter mobiliserar runt om i världen, undrar Tillema - hur hamnade vi här? I utställningen riktas blicken inte bara mot makten - också mot besökaren, medborgaren - mot oss. Vill vi verkligen förändra något, egentligen?

I utställningen kommer Ella Tillemas senaste pamflett LÖSNINGEN finnas tillgänglig för besökare att ta med hem.

Passagen
Linköpings konsthall
Stora Torget 2, 582 24 Linköping

öppet tisdagar 12-16, onsdag-torsdag 12-18 och fredag-lördag 12-16

FRI ENTRE!

Ge mig ett vapen som fungerar är en del av KVADRENNALENS program som pågår 11 jan - 11 sept 2022. Besök www.kvadrennalen.se för mer info

KVADRENNALEN, PLATTFORM FÖR DEN SAMTIDA KONSTENS SVAR PÅ POLITISKA HOT, är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig.
KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum, konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

KVADRENNALEN ÄR INTE KNUTEN TILL NÅGON POLITISK ELLER RELIGIÖS INSTITUTION ELLER NÅGOT SYSTEM.
DEN ÄR ENDAST KNUTEN TILL KONSTEN.